Tin tức

Các tên gọi khác của Đông trùng Hạ thảo

Các tên gọi khác của Đông trùng Hạ thảo

Các tên gọi của Đông Trùng hạ Thảo chủ yếu được phân đình và hình thành dựa trên hình dáng.  Đông trùng Hạ thảo  được Miles Berkeley miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1843 như là Sphaeria sinensis Pier Andrea Saccardo chuyển loài này sang chi Cordyceps vào năm 1878. Từ nguyên của tên khoa học xuất phát từ tiếng Latinh cord "dùi cui, gậy tày", ceps"đầu" và sinensis "từ Trung Quốc".

Loài này được biết đến như là Cordyceps sinensis cho tới năm 2007, khi phân tích phát sinh chủng loài phân tử được sử dụng để sửa đổi phân loại của 2 họ Cordycipitaceae và Clavicipitaceae, với kết quả là tạo ra tên gọi cho một họ mới là Ophiocordycipitaceae và việc chuyển một số loài Cordyceps sang chi Ophiocordyceps.